Klasser

Bittens Trafikkskole AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Obligatorisk opplæring trinn 2 til trinn 4

Trinn 2 Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (5 skoletimer teori og 8 skoletimer kjøring fordelt på flere dager.) Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene. Statens vegvesen anbefaler at eleven har kjørt minst 2000 km før han/hun går opp til førerprøven for å bli en sikker bilist.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Målene for kurset sikkerhetskurs på vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

Vi anbefaler doble kjøretimer istedet for enkle. Tenk også på at du bør øve i normal trafikk slik at du finner tid til å kjøre også på dagtid. Kjøretime etter kl.15:00 koster 720kr.

660 kr

Trinnvurdering trinn 2 (45 min)

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå. Koster kr.750 etter kl.15:00

700 kr

Trinnvurdering trinn 3 (45 min)

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå. Koster kr.750 etter kl.15:00.

700 kr

Oppvarmingstime (45 min)

En siste finpuss, noen gode råd, repetering av sikkerhetskontroll og kanskje roe nervene?

650 kr

Førerprøve (90 min)

Leie av godkjent skolebil til oppkjøring. I tillegg betaler du gebyrer på Trafikkstasjonen.

1 910 kr

Førerprøve leie av bil uten opplæring

2 210 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane (180 min)

Avtales med lærer når ferdighetene er på plass.

3 310 kr

4.1.1. Bilkjøringens risiko (90 min)

Avtales med lærer. I helg og etter kl.15:00 påløper tillegg på 100kr pr undervisningstime.

920 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min)

Avtales med lærer. I helg og etter kl.15:00 påløper tillegg på 100kr pr undervisningstime.

3 500 kr

4.1.3 Planlegging i kjøring i variert miljø (180 min)

Avtales med lærer. I helg og etter kl.15:00 påløper et tillegg på 100kr pr undervisningstime.

2 900 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min)

Avtales med lærer. I helg og etter kl.15:00 påløper et tillegg på 100kr pr undervisningstime

920 kr

Trening til Teori-prøven m/Trafikklærer (45 min)

Undervisning i klasserom sammen med andre elever.

460 kr

Førstehjelpskurs (180 min)

1 kveld

900 kr

Annet

SMS-varsling dagen før alle dine timer og kurs

0 kr

TABSgo Undervisning

TABSgo er enkle og pedagogiske videoer som gjør det lettere å knytte teori til praksis. Din trafikklærer sender link til den aktuelle filmen direkte til deg som elev i forkant eller etterkant av kjøretimen.

250 kr

Elevheftet Klasse B

250 kr

Baneleie til NAF - tillegg ved Sikkerhetskurs på bane

1 300 kr

Lærebok Førerkortet Klasse B

350 kr

Fakturagebyr pr post

For å unngå gebyr så kan man få tilsendt faktura på mail, eller sms med betalingsinformasjon.

50 kr

Informasjon om priser

*Pakkepriser forutsetter forskuddsbetaling FØR opplæringen starter, ellers løper vanlig delbetalinger. *I helg og etter kl.15:00 påløper tillegg på kr 100,- per undervisningstime. *Minner om at all opplæring bekreftes ved å betale minimum dagen før vanlige kjøretimer. For bane, Trinn 4 og førerprøve må beløpet betales minimum 1 uke før avtale. Bestillingen din er IKKE bekreftet før TABS har mottatt innbetalingen på utestående beløp. Avbestillinger MÅ skje innen kl.10:00 en yrkesdag før. Dersom du har time mandag må timen avbestilles senest fredag kl.10:00.


Lærere klasse B

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo