Klasser

Bittens Trafikkskole AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Obligatorisk opplæring trinn 2 til trinn 4

Trinn 2 Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (5 skoletimer teori og 8 skoletimer kjøring fordelt på flere dager.) Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene. Statens vegvesen anbefaler at eleven har kjørt minst 2000 km før han/hun går opp til førerprøven for å bli en sikker bilist.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Målene for kurset sikkerhetskurs på vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

Vi anbefaler doble kjøretimer istedet for enkle. Tenk også på at du bør øve i normal trafikk slik at du finner tid til å kjøre også på dagtid. Kjøretime etter kl.15:00 koster 720kr.

650 kr

Trinnvurdering trinn 2 (45 min)

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå. Koster kr.750 etter kl.15:00

695 kr

Trinnvurdering trinn 3 (45 min)

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå. Koster kr.750 etter kl.15:00.

695 kr

Oppvarmingstime (45 min)

En siste finpuss, noen gode råd, repetering av sikkerhetskontroll og kanskje roe nervene?

650 kr

Førerprøve (90 min)

Leie av godkjent skolebil til oppkjøring. I tillegg betaler du gebyrer på Trafikkstasjonen.

1 900 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane (180 min)

Avtales med lærer når ferdighetene er på plass.

3 200 kr

Trening til Teori-prøven m/Trafikklærer (45 min)

Undervisning i klasserom sammen med andre elever.

390 kr

Førstehjelpskurs (180 min)

1 kveld

900 kr

Annet

SMS-varsling dagen før alle dine timer og kurs

0 kr

TABSgo Undervisning

TABSgo er enkle og pedagogiske videoer som gjør det lettere å knytte teori til praksis. Din trafikklærer sender link til den aktuelle filmen direkte til deg som elev i forkant eller etterkant av kjøretimen.

250 kr

Elevheftet Klasse B

200 kr

Baneleie til NAF - tillegg ved Sikkerhetskurs på bane

1 200 kr

Lærebok Førerkortet Klasse B

350 kr

Fakturagebyr pr post

For å unngå gebyr så kan man få tilsendt faktura på mail, eller sms med betalingsinformasjon.

50 kr

Pakke

Sikkerhetskurs på veg (trinn 4 Dag)

  • 1 x Sikkerhetskurs vei

Gjelder kurs og kjøring før kl.15:00 4.1.1 Bilkjøringens risiko 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø 4.1.4 Refleksjon og oppsummering.

6 890 kr

Sikkerhetskurs på veg (trinn 4 ettermiddag)

  • 1 x Sikkerhetskurs vei

Gjelder kurs og kjøring etter kl.15:00. 4.1.1 Bilkjøringens risiko 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø 4.1.4 Refleksjon og oppsummering.

7 500 kr

Informasjon om priser

Pakkeløsninger betales ved kjøp.
Avbestilling må skje skriftlig. Kjøretime senest innen kl.10:00, 1 virkedag før avtalen. (For mandagstimer er fristen kl.10:00 fredagen før)


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Trafikalt Grunnkurs (TG)

28. sept / / 1.000 kr

Førstehjelpskurs (TG)

29. sept / / 800 kr

Trafikalt Grunnkurs (TG)

30. sept / / 1.000 kr

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo